SVEVAP är en sammanslutning av samlare av kulturhistoriska föremål och tillbehör av alla slag såsom skjut- och blankvapen, militaria, medaljer, jakttillbehör och övrig militär utrustning, antikt såväl som nytt.

SVEVAP bildades 1967 i Stockholm av en grupp entusiaster som ville bredda sitt samlande och få kontakt med andra samlare i Sverige och internationellt för bevarandet samt forskning kring kulturhistoriska föremål.

SVEVAP är remissinstans till regering och riksdag.