VAPENDEBATT

Du kan vara med och argumentera mot de inskränkningar som hotar oss vapenägare.

Anmäl din åsikt direkt till EU på följande websida. Detta är den officiella kanalen för att kommentera lagförslag. https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=feedback&docId=3085376&language=sv

Skriv under namninsamlingen som nu har över 200 000 underskrifter:
https://www.change.org/p/council-of-the-european-union-eu-you-cannot-stop-terrorism-by-restricting-legal-gun-ownership?

Kontakta riksdagsledamöterna i din valkrets. Du hittar dem här:
http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/

Vill du skriva direkt till våra EU-parlamentariker finns information här:
http://www.eu-upplysningen.se/Sverige-i-EU/Svenskar-i-EU/Svenska-EU-parlamentariker/
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/search.html?country=SE

Även medlemmarna i EU-nämnden och de som sitter i Justitieutskottet kan kontaktas.
https://www.riksdagen.se/sv/Utskott-EU-namnd/EU-namnden/
http://www.riksdagen.se/sv/Utskott-EU-namnd/Justitieutskottet/Ledamoter/

Att tänka på

Givetvis är du specifik, artig och saklig. Ju personligare och ju mer konkret du är, desto bättre. Se nedan för några förslag på synpunkter men skriv gärna dina egna tankar. 

Tänk på att det du skriver blir offentlig handling!

  • Att du inte tror att vare sig museer eller licensierade vapensamlare utgör en potentiella källa av vapen till terrorister och att det är absurt att EU påstår det.
  • Att vapensamling regleras i nationella lagstiftning och inte som kommissionen påstår är oreglerad.
  • Att samlare och museer har en lång tradition av samarbete vad gäller kunskapsutbyte och bevarandet av historiska föremål och skall även i fortsättningen ligga utanför direktivet.
  • Att det inte är någon bra idé att rusa igenom lagstiftning i pressade lägen.
  • Att någon konsekvensanalys inte gjorts.
  • Att EU-kommission presenterade delar av förslaget redan 2013 men den konsekvensanalys som då gjordes visade att effekten mot brottslighet skulle bli minimal varför förslaget ogillades.
  • Att liknande förslag samt ytterligare skärpt lagstiftning riktad mot legala vapenägare kom även i Sverige 2013 men ogillades av regering och riksdag och inget av dom blev verklighet.
  • EU-kommissionens uppdrag var att bekämpa illegal vapenhandel och terrorism, hur kan det resultera i ett förslag som bara påverkar laglydiga medborgare samt att 100 000-tals historiska föremål kommer att förstöras?