OM SVEVAP

SVEVAP är en sammanslutning av samlare av kulturhistoriska föremål av alla de slag såsom skjut- och blankvapen samt tillbehör, militaria, medaljer, jakttillbehör och övrig militär utrustning, antikt såväl som nytt.

SVEVAP bildades 1967 i Stockholm av en grupp entusiaster som ville bredda sitt samlande och få kontakt med andra samlare i Sverige och internationellt.

SVEVAP är en förkortning av Svenska Vapensamlarföreningen.

SVEVAP är en ickepolitisk, ideell samlarförening som arrangerar samlarträffar och studiebesök och har medlemmar i Sverige och utomlands.

SVEVAP:s målsättning är att verka för ett seriöst samlande av vapen och tillbehör till dessa, hjälpa medlemmarna att få kontakt med andra samlare samt verka för bevarandet av kuturhistoriskt och tekniskt värdefulla vapen samt främja medlemmarnas studier och forskning inom våra samlarområden.

Inom SVEVAP finns specialister på alla våra samlarområden, vi är också remissinstans i vapenfrågor.

SVEVAP deltar i och ställer ut vapen och tillbehör på mässor. På dessa mässor har allmänheten möjlighet att få se de mesta från mycket udda till de enklaste vapen. De har också möjlighet att få svar på alla möjliga frågor inom våra samlarområden.

SVEVAP har en väl utbyggd medlemsservice med bl. a. intyg till myndigheter, produktion och distribution av samlarlitteratur samt medlemsbladet BUMERANGEN.

SVEVAP är medlem i FESAC (Foundation for European Scoieties of Arms Collectors) som representerar samlare från sjutton länder i Europa. Samlarföreningarna i de fyra nordiska länderna träffas också en gång per år för att utbyta erfarenheter.

Är detta någonting för Dig? I så fall kontakta oss eller ansök direkt om att bli medlem