ÖVERKLAGAN

Det är starkt rekomenderat att du som söker om tillstånd lägger allt krut på kommunicering med tillståndsenheten innan man går till en överklagan av avslag.

Väljer man att gå vidare med en överklagan så riskerar man att få ett prejudikat emot sig vilket då omöjligör alla framtida ansökningar i specifikt ärende för alla framtida individer som söker på samma vapentyp.

Det är därför helt avgörande att man anlitar ett duktigt och påläst ombud.
Driv inte egen sak i domstol. Ett påläst och insatt ombud är ett absolut måste.

Men detta är inte heller en garanti. Du behöver själv vara påläst och göra en egen bedömning om ditt ärende har en möjlighet att få ett positivt domslut.

Detta trots vad vapenlagen, förordning och FAP säger. Dagens klimat är ett helt annat än det varit. Detta behöver du som samlare vara medveten om.

Som medlem kan du få tips och SVEVAP kan hänvisa till jurister som är pålästa i ämnet.