KONTAKT

Postadress/(Address)
Svenska vapensamlarföreningen, SVEVAP
Box 6100
129 07 Hägersten
(SWEDEN)

E-postadresser/e-mail
Styrelsen/The Board: styrelsen[a]svevap.se

Ordförande/President: ordforande[a]svevap.se

För medlemsfrågor rörande ekonomi
och ändring/registrering av e-post/questions regarding member Fees and e-mail: kassor[a]svevap.se

För medlemsfrågor rörande samling och övriga medlemsfrågor/Member Questions regarding collection: kansli[a]svevap.se

Info: info[a]svevap.se

Bumerangen: bumerangen[a]svevap.se

Litteratur: books[a]svevap.se

Valberedningen: valeberedningen[a]svevap.se

Webmaster: webmaster[a]svevap.se

Instruktion/instruction
Kopiera mejllänkarna i din webbmejl/webbklient och ersätt [a] med @.
Copy the links above into your e-mail browser/client and replace the [a] with @.

Vi kan tyvärr inte lägga direktlänkar till e-postadresser då internet-botar kommer att ta över dessa länkar.

We can not unfortunately post direct e-mail links due to how internet-bots work.