KONTAKT

Postadress/(Address)
Svenska vapensamlarföreningen, SVEVAP
Box 6100
129 07 Hägersten
(SWEDEN)

E-postadresser/e-mail
Styrelsen/The Board: styrelsen@svevap.se

Ordförande/President: president@svevap.se
or:
ordforande@svevap.se

För medlemsfrågor rörande ekonomi
och ändring/registrering av e-post/questions regarding member Fees and e-mail: kassor@svevap.se

För medlemsfrågor rörande samling och övriga medlemsfrågor/Member Questions regarding collection: kansli@svevap.se

Bumerangen: bumerangen@svevap.se

Litteratur: books@svevap.se

Valberedningen: valeberedningen@svevap.se

Webmaster: webmaster@svevap.se