SAMLINGSINRIKTNING

Om du är intresserad av kulturhistoriska föremål och bevarandet av dessa samt forskning kring dessa föremål så bör du tänka igenom vilket område och inriktning du är intresserad av.

Samlingsinriktningen bör vara begränsad i sin formulering på så sätt att den anses kunna färdigställas. Man brukar t ex inrikta sig på en viss typ av vapen, en tidsperiod, en viss tillverkare eller modell, -och eller en geografisk begränsning.

Hur du får en godkänd samlarinriktning är en dialog med Polismyndigheten.
Som medlem så bistår SVEVAP dig hur du kan formulera din inriktning då vi besitter en högre expertis.