Årstämma 2021

Tyvärr så tvingas vi även detta år att skjuta upp årsstämman p g a rådande pandemi.

Nytt datum kommuniceras i Bumerangen samt på medlemsidan.